top of page
O NAS

O NAS

Eurocon je svetovalno podjetje, ki nudi podjetjem, ustanovam in nevladnim organizacijam učinkovito podporno okolje za povezovanje v raziskovalno-razvojne projekte in oblikovanje inovacijskih okolij ter za pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev v okviru domačih in mednarodnih razpisov. Specializirani smo predvsem na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, širokopasovnega dostopa ter tehnologij naprednih materialov.

"Inovativnost in tehnološki razvoj sta postali gonilni sili globalne ekonomije. To od podjetij zahteva stalno povezovanje z drugimi podjetji v najboljše razvojne projekte pri raziskovanju tehnologij, razvijanju izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, oblikovanju novih poslovnih verig ter vključevanju v mednarodne verige vrednosti."

Stanko Šalamon, direktor, Eurocon d.o.o.

1989

Ustanovljeno leta

več kot

30

Uspešno zaključenih projektov

več kot

55

stalnih poslovnih partnerjev
DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI

Zagotavljamo celovito strokovno podporo pri gradnji širokopasovnih ​omrežij

 • Pripravljanje razvojnih strategij za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij za Slovenske občine,

 • Komunikacija z lokalnimi skupnostmi,

 • Sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije,

 • Sodelovanje pri operativni izvedbi gradnje optičnih vozlišč,

 • Tehnična in vsebinska podpora naročnikom,

 • Obveščanje naročnikov priključkov.

Zagotavljamo celovito strokovno podporo pri gradnji širokopasovnih ​omrežij

 • Vključevanje MSP v program internacionalizacije po modelu poslovno-tehnološkega mostu (BTB – business technology bridge),

 • Osrednja trga sta Indija in Bavarska,

 • Ključni elementi internacionalizacije:

  • Lokalni poslovni partnerji in neposredno mapiranje tehnologije/izdelka/storitve na ciljni trg,

  • Vstop na trg preko pilotnih projektov in tehnološki ter poslovni »proof of concept«,

  • Priprava, vodenje in izpeljava pilotnih projektov,

  • Širitev poslovanja s komercializacijo pilotnih projektov na ciljnem trgu​.

Internacionalizacija za mala in srednja tehnološka podjetja

Internacionalizacija za mala in srednja tehnološka podjetja

 • Strukturiranje in organiziranje operacij, kot so razvojno-inovativna partnerstva, konzorciji EU, kompetenčni centri, tehnološki centri, tehnološki parki, tehnološka omrežja ter grozdi in centri odličnosti,

 • Izdelava strategij, poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, analiza stroškov in koristi ter priprava pravnih podlag za strateško sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni,

 • Priprava in izvedba tehnološko-poslovnih delavnic in posvetovanj.

​Pripravljamo in izvajamo vodenje poslovno-tehnoloških projektov 

​Pripravljamo in izvajamo vodenje poslovno-tehnoloških projektov

Digitalizacija in digitalna preobrazba

Digitalizacija in digitalna preobrazba

DIGITALNA STRATEGIJA

DIGITALNA STRATEGIJA

Digitalizacija ni cilj, ampak sredstvo in še bolj to velja za digitalne tehnologije. Digitalna strategija je pomemben del poslovne strategije podjetja, zato se praviloma dotika različnih področij v podjetju od razvojne, proizvodne in produktne funkcije pa vse do logistične, prodajne, tržne in ne nazadnje tudi kadrovske.

Kaj je digitalna strategija?
Digitalna strategija je pot in način, kako doseči poslovne cilje podjetja, pri katerih so vključene in pomagajo tudi digitalne tehnologije.
Digitalne tehnologije lahko prinašajo dodano vrednost v glavnem na dva načina:

 • Skozi prihranke, optimizacijo in zmanjševanje stroškov,

 • Skozi povečevanje in nove prihodke.

Zakaj digitalna strategija?
Digitalno strategijo imajo danes praktično vsa podjetja, pa to vedo ali ne vedo, ali imajo zapisano ali pa je nimajo zapisane. To zgolj pomeni, da se podjetja tako ali drugače ukvarjajo s podatki, analizami, optimizacijami, strankami … Pri tem pa je stopnja uporabe digitalnih orodij in znanj različna in posledično tudi učinkovitost, konkurenčnost ter produktivnost podjetij.
Če imate zapisano digitalno strategijo in jo izvajate, potem digitalizacija ni le »pobožna« želja, ampak krepi podjetje na trgu. Z digitalno strategijo:

 • Se lahko hitro in učinkovito vključujete v nove verige vrednosti na trgu,

 • Dokazujete kupcem, da ste konkurenčen in kredibilen partner,

 • Se hitreje prilagajate na spremembe.

Kaj pridobite z digitalno strategijo?
Gre za operativen dokument na 20 - 30 straneh, ki ima za podjetje naslednje rezultate in učinke:

 • Usklajen pogled v podjetju na ključne izzive in cilje digitalizacije v podjetju v naslednjem 3 - 5 letnem obdobju,

 • Pripravljen seznam ključnih aktivnosti digitalizacije kot akcijski načrt (projekti) temelječ na opredeljeni dodani vrednosti,

 • Odgovori na vprašanja: Kateri kader zaposliti? V katera šolanja, znanja in veščine vlagati? V katere projekte, izboljšave in v kakšnem obsegu vlagati? Katere učinke in rezultate meriti?

Kakšen je proces priprave strategije?
Celoten proces je načrtovan tako, da se zaključi v 6 tednih in v kar najmanjši meri obremenjuje podjetje ter zaposlene, da s tem čim manj moti utečene in redne delovne procese.
Poteka v štirih korakih od analize stanja, preko skupne delavnice, do priprave osnutka ter končnega dokumenta, ki ga podjetje lahko objavi in predstavi zaposlenim ter prične izvajati (akcijski načrt).
Pripravo dokumenta vodi in izvaja skupina svetovalcev in podjetnikov z bogatimi izkušnjami pri izvedbi podobnih projektov.

Analiza

Seznanitev s procesom ter vpogled v ključne izzive podjetja po področjih in identifikacija področij digitalizacije (priložnosti).

Delavnica

Predstavitev digitalizacije, njenih prednosti in slabosti, primeri dobrih praks ter skupna obravnava identificiranih priložnosti.

Osnutek

Priprava osnutka digitalne strategije za podjetje na ključnih identificiranih področjih s kazalniki in osnutkom projektov.

Predstavitev

Predstavitev končne verzije digitalne strategije, ki se jo objavi in obrazloži zaposlenim zaradi sprememb, ki jih prinaša.

REFERENCE

REFERENCE

PROJEKTI

GOŠO Slovenija

Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v občinah po Sloveniji, priprava projektne dokumentacije za občine, 2014-2020

GOŠO Hrvaška

Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij v Medžimurski in Varaždinski županiji, svetovanje pri izvedbi postopkov in priprava projektne dokumentacije, 2014-2016

GOŠO Slovenija

priprava projektne dokumentacije in prijav za sofinanciranje, 2007 - 2013

Projekt SLO-AT, Promt-ICT

sofinanciran iz sredstev ESRR - partner na projektu, 2010-2011

»SEI - Service Enabled Infrastructure«

sofinanciran iz sredstev ESRR - priprava prijave in vodenje projektne pisarne 2006 - 2007

»Calibrate«, 6. Okvirni program EU

vodenje projektne pisarne, 2006

MARTINA

Materiali in tehnologije za nove aplikacije, sofinanciran s strani ESRR, priprava prijave in projektno vodenje, 2016-2019

KC OPCOMM

Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev, sofinanciran s strani ESRR, priprava prijave za sofinanciranje in projektno vodenje, 2010-2013

Zavod Tehnološka mreža ICT

vodenje zavoda in projektne pisarne od 2005 - 2018 

KKISS - konvergenčna komunikacijska infrastruktura za sodobne storitve

sofinanciran s strani ESRR, priprava prijave in projektno vodenje, 2008 - 2011

Center odličnosti ICT - CO ICT

priprava prijav za sofinanciranje in vodenje projektne pisarne za 6 RR projektov in investicijskega projekta v obdobju 2004 - 2007.

EkoSmart

Eko Sistem Pametnega Mesta, sofinanciran s strani ESRR, priprava prijave in projektno vodenje, 2016-2019

Econyl, Povečanje predelave odpadkov v podjetju Julon d.d.

sofinanciran s strani MG, tuje neposredne investicije - priprava projektne dokumentacije in prijave, 2010

RC Jesenice

sofinanciran s strani ESRR, priprava projektne dokumentacije in projektno vodenje, 2011

RC IKT Kranj

sofinanciran s strani ESRR, priprava projektne dokumentacije in prijave, 2011

»eMapps«, 6. Okvirni program EU

vodenje projektne pisarne, 2006

KONTAKT

Povpraševanje

Zahvaljujemo se vam za oddano povpraševanje. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

EUROCON d.o.o.

Likozarjeva ulica 14

1000 Ljubljana

EKIPA

Direktor

STANKO ŠALAMON

Namestnik direktorja

DOMINIK ŠALAMON

bottom of page