Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

eVSEBINE PLUS


I. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Program eVsebinePlus je vsebinsko nadaljevanje programa eVsebine. Namenjen je nadaljnjemu vzpodbujanju razvoja in uporabe e-vsebine v EU v obdobju 2005-2008.  

Namen programa je omogočati boljše pogoje za dostop do digitalnih informacij, njihovo uporabo in večjo izkoriščenost.

Program še vedno podpira razvoj vseevropskih e-vsebin, za razliko od preteklega programa e-Vsebine pa ne podpira več eksplicitno večjezičnosti in multikulturnih vsebin, ampak so te zahtevane pri vsakem projektu.


1. CILJI PROGRAMA

 • pospešiti dostop do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkoriščenosti
 • izboljšati kakovost digitalnih vsebin in krepiti dobre prakse, povezane z digitalnimi vsebinami, med ponudniki in uporabniki vsebin
 • krepiti sodelovanje med stranmi, ki so zainteresirani za digitalne vsebine


2. VSEBINSKI SKLOPI PROGRAMA

Program eVsebinePlus je vsebinsko ožji kot je bil eVsebine. Osredotoča se na tri segmente:

 • lokacijske storitve oz. prostorske podatke
 • kulturne vsebine
 • izobraževalne oz. znanstvene vsebine

Sredstva so namenjena tudi za vzpostavljanje povezav in zbirk v knjižnicah, muzejih in arhivih ter za določene aktivnosti digitalizacije kulturne dediščine.


II. KDO LAHKO SODELUJE

 • V programu lahko sodelujejo države članice EU, države Članice EFTA (Evropska cona proste trgovine), ki so podpisnice sporazuma EGP (Evropski gospodarski prostor): Norveška, Islandija Liechtenstein.

Sodelujejo lahko tudi države kandidatke (Hrvaška, Turčija, Makedonija), če imajo podpisane bilateralne sporazume z državami članicami. Zaenkrat še ni bil podpisan noben sporazum.

 • Konzorcij mora vsebovati ponudnike in uporabnike vsebin.


III. FINANČNA SREDSTVA

Proračun za štiriletni program (2005-2008) je 149 milijonov EUR.

Okvirna razdelitev stroškov:

Pospeševanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkoriščenosti na ravni Skupnosti

40 – 50%

Pospeševanje izboljšanja kakovosti in krepitve najboljše prakse, ki se navezuje na digitalne vsebine med ponudniki vsebin in uporabniki ter med sektorji

45 – 55%

Krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne vsebine, in ozaveščenosti

8 – 12%


IV. RAZPIS ZA LETO 2007

Razpis za leto 2007 je bil objavljen 7. julija 2007.

PRORAČUN je 46,5 milijonov. Delitev sredstev:

 • geografski podatki  30%
 • izobraževalne vsebine 28%
 • digitalne knjižnice 40%
 • krepitev sodelovanja med stranmi, zainteresiranimi za digitalne               vsebine 2%

Rok oddaje predlogov je 4. oktober 2007 do 17. ure
(luksemburški lokalni čas)

Informacije o razpisu in razpisna dokumentacija

Koordinator in nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (NCP)
Mag. Samo Zorc
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo
Tel: 01 478 8364
e-mail: samo.zorc@gov.si


V. KORISTNE POVEZAVE