Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

Eurocon izvaja naslednje dejavnosti:

1) Zagotavlja celoviti servis pri pridobivanju nepovratnih
     finančnih sredstev za razvojne projekte na lokalni,
     regionalni, nacionalni in evropski ravni, kar zajema:

 • stalno spremljanje domačih in mednarodnih razpisov za sofinanciranje tehnološkega razvoja in človeških virov,
 • pripravljanje projektne in prijavne dokumentacije za skupne razvojne projekte,
 • tehnična in vsebinska pomoč pri izdelovanju dokumentacije,
 • oblikovanje konzorcijev in konzorcijskih pogodb,
 • izdelovanje investicijskih elaboratov in poslovnih načrtov,
 • svetovanje pri vzpostavljanju notranje organizacije in komunikacije med partnerji,
 • zagotavljanje projektnega managementa pri izvajanju projektov (projektna pisarna),
 • evalvacija projektov, ipd.

2) Svetuje pri strateškem povezovanju podjetij in ustanov
     in oblikovanju inovacijskih okolij:

 • izdelovanje strategij, poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, analiz stroškov in koristi za skupne projekte (razvojni projekti, tehnološki centri, tehnološki parki, tehnološke mreže in grozdi, centri odličnosti, ipd.),
 • vodenje projektne pisarne za različne oblike povezav podjetij in razvojno raziskovalnih ustanov.

3) Izvaja različne oblike izobraževanja in usposabljanja
     (klasično in e-izobraževanje):

 • kako pridobivati nepovratna finančna sredstva iz EU,
 • kako napisati uspešno prijavo,
 • projektni management evropskih projektov, ipd.