Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

Podjetje išče - VODJO PROJEKTOV

8.05.15

Opis del in nalog

Izvajanje poslovnega svetovanja s področja povezovanja podjetij in razvojno – raziskovalnih ustanov v skupne razvojne in inovacijske projekte in konzorcije;

Izvajanje poslovnega svetovanja s področja pridobivanja nepovratnih sredstev za razvojne projekte podjetij, ustanov in drugih zasebnih in javnih organizacij;

Vodenje projektov, ki so pridobili finančno podporo in različnih evropskih finančnih virov;

Izdelovanje projektne in prijavne dokumentacije za razvojne projekte s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, drugih naprednih tehnologij ter razvoja človeških virov;

Zahtevana znanja in izkušnje

Formalna izobrazba:

Univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri;

Alternativa: višja, družboslovne ali naravoslovne smeri.

Neformalna znanja, sposobnosti in izkušnje:

Vodenje zahtevnih projektov svetovanja s področja dejavnosti podjetja;

Vodenje ali sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih in projektnih skupinah iz področja poslovanja podjetja;

Vodenje ali sodelovanje v razpisnih in prijavnih postopkih za pridobivanje nepovratnih sredstev na ravni EU;

Poznavanje metodologij projektnega managementa;

Znanje vsaj dveh tujih jezikov, angleščina aktivno;

Uporaba IKT tehnologij, interneta, elektronske pošte ter programskih orodij Word, Excell, Power point in Microsoft Project.

Dodatne zahteve

Delovna mobilnost (pogosta udeležba na domačih in mednarodnih projektih in aktivnostih);

Sprotno usposabljanje iz projektnega managementa ter vodenja in sodelovanja v projektih s področja dejavnosti podjetja.

Trajanje poskusne dobe: 3 mesece

Nastop delovnega mesta: takoj

Prijave na: info@eurocon.si