Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

Podjetje Eurocon je sodelovalo pri naslednjih večjih in uspešno izvedenih projektih:

Projekt SLO-AT, Promt-ICT

sofinanciran iz sredstev ESRR - partner na projektu, 2010-2011;
INO-11 - javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij
sofinanciran s strani TIA, partner na projektu, 2011;
RC Jesenice
sofinanciran s strani ESRR, priprava projektne dokumentacije in projektno vodenje, 2011;
RC IKT
sofinanciran s strani ESRR, priprava projektne dokumentacije in prijave za sofinanciranje, 2011;
Econyl, Povečanje predelave odpadkov v podjetju Julon d.d.
sofinanciran s strani MG, tuje neposredne investicije - priprava projektne dokumentacije in prijave za sofinanciranje, 2010;
INO-10 - javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij
sofinanciran s strani TIA, vodilni partner na projektu, 2010;
Zavod Tehnološka mreža ICT
vodenje zavoda in projektne pisarne od 2010;
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mozirje in ostalih
priprava projektne dokumentacije in prijave za sofinanciranje, 2010;
KKISS - konvergenčna komunikacijska infrastruktura za sodobne storitve
sofinanciran s strani ESRR, priprava prijave za sofinanciranje in projektno vodenje, 2008 - 2011;
INO-09 - javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij
sofinanciran s strani TIA, vodilni partner na projektu, 2009;
Ministrstvo za javno upravo
tehnična pomoč za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje spodbujanja razvoja nevladnih organizacij ter civilnega dialoga v letu 2008.
Tehnološka mreža ICT
vodenje projektne pisarne v obdobju 2003 - 2007 ter izvršno vodenje mreže v obdobju 2006 - 2007;
Center odličnosti ICT - CO ICT
priprava prijav za sofinanciranje in vodenje projektne pisarne za 6 RR projektov in investicijskega projekta v obdobju 2004 - 2007. Projekti so bili sofinanciranih iz sredstev ESRR;
»SEI - Service Enabled Infrastructure«
sofinanciran iz sredstev ESRR - priprava prijave za sofinanciranje in vodenje projektne pisarne 2006 - 2007;
MTX - Vlakno prihodnosti (Julon d.d.)
sofinanciran iz sredstev ESRR - priprava prijave za sofinanciranje in vodenje projektne pisarne 2006 - 2007;
»eMapps«, 6. Okvirni program EU
vodenje projektne pisarne, 2006;
»Calibrate«, 6. Okvirni program EU
vodenje projektne pisarne, 2006;
Calcit d.d.
usposabljanja zaposlenih, 2005 - priprava prijave;
Grozd za elektronski tiketing ter grozda STDT (Sito, tampa, digitalni tisk)
ustanovitev, priprava prijav za sofinanciranje in priprava strategij, 2004 - 2005;
Phare - Small Projects s področja računalniškega opismenjevanja odraslih
priprava prijave za sofinanciranje, 2003;
Mednarodni projekt VAMOS s področja zagotavljanja varnosti v cestnem prometu
sofinanciran s strani Evropske komisije (DG TREN) - priprava prijave;

Najpomembnejša podjetja in ustanove, s katerimi sodelujemo:

 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Iskraemeco d.d.
 • Iskratel d.o.o.
 • Iskra sistemi d.d.
 • Julon d.d.
 • Kolpa d.d.
 • LPKF d.o.o.
 • Marand Inženiring d.o.o.
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Občine: Bovec, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kobarid, Mozirje, Prebold in Tolmin
 • Perftech d.o.o.
 • Pro Eco d.o.o.
 • Razvojni center IRC Celje, d.o.o.
 • RC IKT 
 • RC Jesenice 
 • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS
 • Telekom Slovenije d.d.
 • UL, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • ter druga podjetja in razvojno raziskovalne ustanove iz Tehnološke mreže ICT